Política de privacitat

Política de privadesa

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Responsable del tractament

César Rojas Pinillos és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquest lloc web www.elrockodrom.cat. Podeu consultar la informació relativa a César Rojas Pinillos visitant l’avís legal que apareix al peu de la pàgina principal.

Descripció dels tractaments

A continuació us informem dels tractaments fets per César Rojas Pinillos en relació amb les dades que l’usuari faciliti en algun dels formularis del lloc web.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

Escriure i llegir comentaris a les notícies.

Mantenir una relació directa amb la redacció.

També podrem tractar les vostres dades per a atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.

Tractament de dades per a enviar-vos els butlletins d’informació de El Rock-Òdrom.

Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari corresponent.

Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

Consultes i reclamacions d’usuaris:

Tractament de dades amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i seguiment de qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugui presentar qualsevol usuari.

Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que hi ha en el formulari de contacte.

Termini de conservació:

Fins a la resolució completa de la qüestió, dubte, queixa o reclamació.

Destinataris:

Tramesa de comunicacions comercials de El Rock-Òdrom amb els objectius següents (segons el cas):

Rebre el bulletí de El Rock-Òdrom.
Rebre informació sobre els serveis, inclosos publicitaris, que ofereix El Rock-Òdrom.
Participar en concursos i promocions.

Base legal:

Consentiment: tot marcant la casella que figura en el formulari corresponent.

Termini de conservació:

Fins que no revoqueu el consentiment.

Destinataris:

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer, llevat de l’estrictament necessari per possibilitar la prestació del servei.

Us informem, així mateix, que aquest lloc web utilitza ‘galetes’ pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines visitades dins aquest lloc web.

L’usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués esdevenir-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

Els espais remarcats amb asterisc en cadascun dels formularis són obligatoris, de manera que la negativa a subministrar-los implicarà la impossibilitat de dur a terme la prestació dels serveis contractats.

Us informem que no cedim les vostres dades personals a tercers tret de quan hi hagi una obligació legal (hisenda pública, jutjats i tribunals, forces i cossos de seguretat…) o bé ho indiquem expressament en la descripció inclosa en aquest apartat. D’una altra banda, podran tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis que hi hagin d’accedir per al desenvolupament de les seves funcions.

Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

Accedir a les vostres dades personals.
Rectificar les dades inexactes o incompletes.
Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. César Rojas Pinillos deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
Revocar els consentiments.
Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que César Rojas Pinillos ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent de correu electrònic: elrockodrom@gmail.com informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

Mesures de seguretat

César Rojas Pinillos ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que César Rojas Pinillos fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, César Rojas Pinillos utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

Actualització d’aquesta política de privadesa

César Rojas Pinillos es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, El Rock-Òdrom recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.

Última actualització: abril de 2020

Avís legal

1. CONDICIONS D’ÚS

César Rojas Pinillos

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, César Rojas Pinillos us informa que és titular del lloc web www.elrockodrom.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, César Rojas Pinillos notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és César Rojas Pinillos amb DNI 39735973-T. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: elrockodrom@gmail.com

2. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús dels llocs web de César Rojas Pinillos atorguen la condició d’usuari, per la qual s’accepten, a l’hora de navegar per la pàgina totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí, sense perjudici de l’aplicació de la normativa corresponent de compliment legal obligat, segons el cas.

La pàgina web El Rock-Òdrom proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

—La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.
—L’ús de la informació, serveis i dades oferts per El Rock-Òdrom contra les disposicions d’aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic o que, en qualsevol altre cas, puguin implicar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

Amb aquesta finalitat, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, sigui com sigui, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els altres usuaris o qualsevol usuari d’internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la propietat de la web pugui rebre, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre ni posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge ni fotografies de la web sense consentiment exprés i per escrit del titular, César Rojas Pinillos..

3. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

El Rock-Òdrom i, en particular, César Rojas Pinillos, no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas no examinarà ni exercitarà cap control sobre el contingut de cap més pàgina de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les qual es pugui accedir mitjançant els enllaços.

César Rojas Pinillos declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, César Rojas Pinillos no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui sofrir l’usuari a causa de la navegació per internet.

César Rojas Pinillos no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena rebuts per l’usuari a causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, la cancel·lació o la interrupció del servei de la web durant la prestació d’aquest servei o amb caràcter previ.

L’accés a la web www.elrockodrom.cat no implica l’obligació de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, de disposar d’eines adequades per a detectar i desinfectar programes informàtics nocius.

César Rojas Pinillos no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

4. PUBLICITAT

La web www.elrockodrom.cat podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material tramès per ser inclòs a la web compleix les lleis que en cada cas siguin aplicables.

César Rojas Pinillos no serà responsable de cap error, inexactitud ni irregularitat que pugui haver-hi en els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

5. MODIFICACIONS

César Rojas Pnillos es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, als seus llocs web, tant pel que fa als continguts com a les condicions d’ús o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran fer-se mitjançant els seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que romanguin publicades a la web i fins que no siguin modificades.

6. RESERVA DE ‘GALETES’

Consulteu la nostra Política de ‘galetes’ (‘cookies’) en aquesta pàgina.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Consulteu la nostra Política de privadesa en aquesta pàgina.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els texts, imatges i també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionari, als autors dels articles que s’hi allotgen. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i hom els podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o de part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit per escrit de César Rojas Pinillos.

Així mateix, César Rojas Pinillos es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes de resultes de la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

9. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i César Rojas Pinillos es regirà per la normativa espanyola vigent. Per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i César Rojas Pinillos seran competents els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.